Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony danych osobowych i ich przetwarzania zwanego „RODO”.

Szanowni Państwo, poniższa informacja przeznaczona jest dla:
- wszystkich osób fizycznych (klientów Arsel)
- osób reprezentujących osoby prawne (spółki) kontrahentów Arsel)
- wszystkich osób wymienionych w umowach, porozumieniach zawartych z Arsel
- wszystkich osób które udostępniły swoje dane kontaktowe w celu rozmów biznesowych, podanych przed i w trakcie zawartych i niezawartych umów handlowych i transakcji handlowych.

Z dniem 25 maja 2018r w UE w tym także w Polsce wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony danych osobowych i ich przetwarzania zwanego „RODO”. Zgodnie z artykułem 13 RODO Arsel Hanna Ellwart-Gruba: Administratorem wszystkich danych osobowych Arsel Hanna Ellwart-Gruba
z siedzibą: Pogórze 81-198, ul. Czarnieckiego 14E/26
biuro: Kielno ul. Oliwska 74
NIP: 588-213-13-90
REGON 221642121.
email: biuro@arsel-bhp.pl
www: www.arsel-bhp.pl
tel: tel. 58 309 27 47.

Wszelkie kontakty dotyczące danych osobowych prosimy kierować do:
Inspektor Danych Osobowych,
e-mail: biuro@arsel-bhp.pl
lub pod adres podany powyżej (adres siedziby firmy).

Na wstępie chcielibyśmy poinformować, iż Arsel nie będzie udostępniać żadnych danych podmiotom do państwa trzeciego (spoza unii) oraz nie będziemy przekazywać danych żadnym organizacjom międzynarodowym. Wszelkie dane jakimi dysponuje Arsel zostały podane przez Państwa zgodnie z wymogami ustawowymi np. dane na fakturach na mocy przepisów podatkowych. Oraz dane podane przy okazji zawierania umów handlowych. Firma Arsel Hanna Ellwart-Gruba dysponuje również danymi, które zostały przekazane nam dobrowolnie w formie papierowej (wizytówki) lub w formie elektronicznej (dane kontaktowe w wiadomościach e-mail).

Przetwarzania danych osobowych dokonywać będziemy na podstawie art.6 ust.1 b),c) RODO. Arsel powierzone dane wykorzystuje w celach rozliczeń podatkowych, realizacji płatności, realizacji zawartych umów. Arsel zgodnie z ustawą o rachunkowości będzie przetwarzać Państwa dane przez okres 5 lat po zakończeniu roku w którym doszło do rozwiązania umowy lub zawarcia transakcji handlowych, bądź dłużej jeżeli będzie to niezbędne by wywiązać się z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Jedynymi podmiotami którym Arsel może przekazać Państwa dane są:
- kancelaria adwokacka (w przypadku zaistnienia takich potrzeb)
- firma informatyczna obsługująca użytkowane przez nas systemy
- firmy udostępniające dane na temat kondycji finansowej przedsiębiorstw
- banki i spółki bankowe (tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do obsługi umów bankowych)

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować iż przysługują Państwu:
- prawo do uzyskania kopi danych osobowych
- prawo do dostępu do Państwa danych osobowych
- prawo do żądania usunięcia danych
- prawo do sprostowania danych osobowych
- prawo do wykorzystania danych jako podmiot, który jest niezbędny w realizacji zamówienia, czyli: firma kurierska, usługi płatnicze, poczta polska
- prawo do przetwarzania danych podczas realizacji zamówień marketingu naszych produktów i usług, uzasadniony interes administratora tj. wykazanie prawidłowej realizacji zamówienia, na potrzeby ewentualnych zwrotów i reklamacji

Na koniec chcielibyśmy również zaznaczyć, iż przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (od maja 2018 do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


ARSEL Hanna Ellwart-Gruba
ul. Czarnieckiego 14E/26
81-198 Pogórze, Polska
tel.58 309 27 47
e-mail: biuro@arsel-bhp.pl